Πρόγραμμα σπουδών Α' Λυκείου
Άλγεβρα         3 ώρες
Γεωμετρία      2 ώρες
Φυσική           2 ώρες
Χημεία            2 ώρες

Η  Α' Λυκείου είναι μία τάξη αρκετά απαιτητική. Στα μαθηματικά το παιδί δε μαθαίνει πολλές νέες έννοιες αλλά εμβαθύνει στις ήδη υπάρχουσες.

Σκοπός είναι στο τέλος της χρονιάς να αποκτήσει μαθηματική σκέψη και αντίληψη.

Στη φυσική και τη χημεία,ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του στην πράξη. Πολύ βασική τάξη αν ένα παιδί θέλει να πάει θετική κατεύθυνση ή κατεύθυνση οικονομίας και πληροφορικής.