Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος στο Λύκειο είναι τα παιδιά σταδιακά να αποκτήσουν γερές βάσεις ούτως ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για τις Πανελλήνιες.

Ο μαθητής πρέπει από την πρώτη κιόλας τάξη του Λυκείου να σκέφτεται συνθετότερα, να ασχολείται με πολύπλοκες ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης.