Πρόγραμμα σπουδών  Γ Γυμνασίου
Μαθηματικά       4 ώρες
Φυσική               1 ώρα
Χημεία                1 ώρα

H Γ Γυμνασίου είναι και αυτή  μία τάξη με νέες έννοιες.

Για τα μαθηματικά είναι η πιο σημαντική τάξη του Γυμνασίου. Οι γνώσεις που αποκτούν σε αυτήν την τάξη είναι απαραίτητες για το Λύκειο.

Στη φυσική και στην χημεία, όπως και στην Β Γυμνασίου καλούνται οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες.