Πρόγραμμα σπουδών  Β Γυμνασίου
Μαθηματικά       3 ώρες
Φυσική               1 ώρα
Χημεία                1 ώρα

Η Β Γυμνασίου είναι μία τάξη που ο μαθητής ασχολείται με νέα αντικείμενα. Αρκετά σημαντική τάξη για τα μετέπειτα σχολικά τους χρόνια.

Στη φυσική και στην χημεία μαθαίνουν θεμελιώδης αρχές και η κατανόηση αυτών είναι απαραίτητη.