Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

O βασικός εκπαιδευτικός στόχος στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μαθησιακή συνείδηση και υποδομή ούτως ώστε να είναι σε θέση να μελετούν αποδοτικότερα, να εξοικονομούν χρόνο και να κατανοούν καλύτερα τις διδακτικές ενότητες.