Γ' ΕΠΑΛ
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας     3 ώρες
Φυσική Γενικής Παιδείας               2 ώρες
Χημεία Γενικής Παιδείας                2 ώρες

Η Γ Επαλ είναι μια χρονιά που τα παιδιά πρέπει να «τα δώσουν όλα». Έχοντας καλύψει προηγούμενα κενά και όντας προσηλωμένοι στον στόχο τους, μπορούν να επιτύχουν.

Τα μαθηματικά αυτή τη χρόνια διαφέρουν από τις προηγούμενες τάξεις ως προς τα διδακτικά αντικείμενα,όμως χρειάζεται να έχουν αφομοιώσει ότι διδαχτήκαν τα προηγούμενα χρόνια.