Β’ ΕΠΑΛ
Άλγεβρα         2 ώρες
Γεωμετρία      2 ώρες
Φυσική           2 ώρες
Χημεία            2 ώρες

Στην Β Επαλ τα παιδιά έχουν επιλέξει την κατεύθυνση που τους ενδιαφερει και αρχίζουν να ασχολούνται περισσότερο με μαθήματα ειδικότητας.

Στα μαθηματικά καταπιανονται με καινούρια, και χρήσιμα για την Γ επαλ, αντικείμενα.