Α’ ΕΠΑΛ
Άλγεβρα         2 ώρες
Γεωμετρία      2 ώρες
Φυσική           2 ώρες
Χημεία            2 ώρες

Η Α Επαλ είναι μία τάξη γενικής παιδείας.Τα παιδιά ακόμα δεν επιλέγουν ειδικότητα,κάνουν όμως κάποια μαθήματα ειδικότητας ώστε να πάρουν μια πρώτη «γεύση» από τα αυτά.

Στα μαθηματικά σκοπός είναι να καλυφθεί οποιοδήποτε κενό έχει δημιουργηθεί από προηγούμενες τάξεις.