Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΑΛ

Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος στο Επαλ είναι η όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη γνωση σε σχέση με το αντικείμενο που ενδιαφέρει τον μαθητή.

Το παιδί πρέπει να επιλεγει το Επαλ όταν είναι σίγουρο για το τι θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά και όχι ως εναλλακτική λύση ή ως λύση ανάγκης.